Beyond Impressionism- a dialogue between Taiwan and France

作曲家

林盈婷

作品類型

室內樂 (雙鋼琴)

樂曲編制

雙鋼琴

創作年代

2019

演出長度

4分

首演紀錄

高雄市文化中心至善廳 2019/01/13

備註
“貳”蔡蕙年&吳瑋婷雙鋼琴演奏會
顯示完整資訊
作品片段